Skrzydła

pamięci pil. Henryka Muszczyńskiego

Ziemski pejzaż majaczy –
Tunel czasu otwieram…
Zostaw mi tylko… skrzydła –
Dotknę błękitów nieba…

Złoty przestwór widnieje –
Kraniec ciszy przekraczam…
Zostaw mi tylko… skrzydła –
Ptak w błękity powraca…

Anna Magdalena Mróz

Skrzydła - fot. Tomasz 'QNA' Chochół