Pamięci Mistrza Pil. Marka Szufy

Żegnaj Marku!

Czerpałeś moc błękitu pełnymi skrzydłami –
Znęcony szkicem lotu nieziemskich aniołów…
Przygasło lustro nieba w śnie przerysowanym –
I sfrunął cień Ikara – dar zazdrosnych bogów…

18 czerwca 2011
Anna Magdalena Mróz

Pamięci Mistrza Pil. Marka Szufy - fot. P. Mróz