Miasteczko…

Katarzynie Ważyk

W kolorowym miasteczku żyła sobie bajka –
Przyjazne kamieniczki wciąż się uśmiechały,
Kroczyła między nimi jesienna Malarka,
Z orszakiem swego dworu – bajkowo nieśmiałym…

I sama zapraszała do zaułków marzeń –
Uliczek pełnych gości z odległego świata,
Jej dwór wciąż odwiedzały nostalgiczne twarze,
A czarny kot je żegnał… i za nimi płakał…

Anna Magdalena Mróz

Miasteczko... - fot. Paweł Mróz