Gołąb

Więziłam w snach gołębia
Z gałązką marzeń w dziobie,
Niczego nie pamiętał –
Czuł tylko wiosny powiew.

Mościłam mu posłanie
Na krętych schodach lęku,
Pofrunął na sam kraniec…
Hałasu – wrzawy – zgiełku.

Dojrzałam w nim tęsknotę –
Klatkę ze szkła wyśniłam,
Potłukł ją pierwszym lotem –
Wiosna… drzwi otworzyła.

Anna Magdalena Mróz

Gołąb - fot. Agata Zielińska