Czuwanie przed Ikoną…

Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II

Lśniła złota korona miriadą klejnotów,
Ozdabiając oblicze niebem rozgwieżdżonym –
Łzami modlitw natchnionych – srebrzystym potokiem
Mknących chwil, z których każda jest cennym Aniołem…

Lśniła srebrna sukienka miriadą promieni,
Rozświetlając spojrzenie oczu hebanowych –
Łaską myśli przejrzystych – strumieniem nadziei
Mknących chwil, z których każda jest cennym Aniołem…

Anna Magdalena Mróz

Czuwanie przed Ikoną... - fot. Grabowski