Anioł

Kasi Skrzypek

Leżał Anioł na Ziemi – znużony po pracy –
Mały człowiek zabiegał o jego modlitwę,
Więc ten niósł ją do Boga i tyle piór stracił,
Że aż wdział ludzkie kształty – strudzone i zwykłe…

Nikt nie dostrzegł Anioła w zmęczonym człowieku,
Wszyscy w Niebo wpatrzeni – czas mu wypełniali –
Prośbami, które niosą posłańcy od wieków,
Gubiąc pióra po drodze, bo ludzie są mali…

Anna Magdalena Mróz

Anioł - fot. zbiory prywatne Katarzyny Skrzypek