Trofea

Leżą zwinięte szpule złote, a wśród nich mały, złoty motek – ze snami lekko splecionymi i w perły marzeń ubranymi...


 

Publikacja wiersza Anny Magdaleny Mróz „Włosy” w tłumaczeniu na rumuński ‚Parul’ przez Valeriu Butulescu na stronie Poezii de Anna Magdalena Mroz http://poezii.citatepedia.ro/de.php?a=Anna+Magdalena+Mroz


 

Publikacja wiersza „Konstruktor” na stronie poświęconej szybownictwu http://www.szybowce.com/konstruktor/


 

Anna Magdalena Mróz 3Publikacja artykułu „Piewca Lotniczej Chwały – Anna Magdalena Mróz” – Znaczące Nagrody Literackie Roku, „Artefakty 4” grudzień 2015


 

Publikacja wywiadu „Dedal i ja” w almanachu pokonkursowym „V Spotkania Lotniczych Pokoleń”, Mielec 2015


 

I NAGRODA, Anna Magdalena Mróz za wywiad „DEDAL I JA” w V Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Na skrzydłach Ikara”, Mielec 2015


 

komplet-webAnna Magdalena Mróz jest pierwszą polską poetką, która została uhonorowana przez Stowarzyszenie Lotników Polskich (SLP) dyplomem i odznaką ’Piewca Lotniczej Chwały’ za całokształt lotniczej twórczości poetyckiej.

Anna Magdalena Mróz is the first Polish poet to receive a diploma from the Society of Polish Fliers and the Poet in Praise of Aviation medal for her poetic works on aviation.


 

Publikacja wiersza w języku angielskim Nostalgia, w ‘poets corner’ na łamach międzynarodowego czasopisma lotniczego ‘VGC News’ No. 143 – Spring 2015


 

Publikacja wierszy Anny Magdaleny Mróz na łamach Białych Kronik (rocznik poetycki) Nr 2 (2015)


 

 

Premierowa publikacja wiersza w języku angielskim Flight in a Sailplane… w ‘poets corner’ na łamach międzynarodowego czasopisma lotniczego ‘VGC News’ No. 140 – Spring 2014


 

 

Publikacja wierszy Anny Magdaleny Mróz na łamach Białych Kronik (rocznik poetycki) Nr 1 (2014)


 

 

Wyróżnienie drukiem za wiersz Paradoks Snu na IX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim O Wawrzyn Sądecczyzny, wrzesień 2013


 

Publikacja wierszy w Antologii Poezji Współczesnej Niosący Słowa, Londyn 2013


 

 

Druk wiersza Guzik z Orłem w Koronie na łamach Tygodnika Wileńszczyzny, wrzesień 2013


 

 

Publikacja recenzji tomiku Anny Magdaleny Mróz Gesty ażurowe, zatytułowanej Ażurowe ósemki, pióra Stanisława Chyczyńskiego na łamach magazynu literacko-artystycznego NIHIL NOVI nr 27, wiosna 2013


 

 

Publikacja recenzji tomiku Anny Magdaleny Mróz Gesty ażurowe, zatytułowanej Czysta przyjemność, pióra Aleksandry Cegielskiej na łamach Miesięcznika Literackiego AKANT 4(199)2013


 

 

II NAGRODA za wiersz Sztuka makijażu w Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Artystycznym rozpisanym przez Blankę Pawłowską, marzec 2013


 

 

Druk wiersza Między niebem a ziemią w Almanachu Grupy Literackiej Sił Powietrznych słowa niepozorne, Warszawa 2012


 

 

Druk wierszy Anny Magdaleny Mróz na łamach Kalendarza Szybowcowego 2013 (Gliding Calendar 2013), Wydawnictwo SCG  http://wydawnictwoscg.pl/kalendarz_2013.html


 

Prezentacja wiersza Długodystansowiec podczas uroczystej gali XII edycji Sukcesu Roku w Ochronie Zdrowia, w Galerii Porczyńskich w Warszawie, 14 grudnia 2011 r.


 

 

Druk wiersza Motolotniarz w Almanachu Grupy Literackiej Sił Powietrznych poza linią, Warszawa 2011.


 

 

Druk wierszy: Przestrzeń jest kobietą i Mgła w almanachu Pożegnanie lata pisarzy i artystów 2011, Kraków.


 

 

Debiut literacki na łamach kwartalnika POEZJA DZISIAJ nr 88 (listopad 2011), druk wierszy: Ach, ten wiatr, Pustynia, Rudozłote marzenia.


 

 

12 sierpnia 2011 r. poetka Polskich Skrzydeł Anna Magdalena Mróz udzieliła wywiadu RADIU WNET.


 

 

Debiut internetowy – prezentacja wiersza Pamięci Mistrza Pil. Marka Szufy na stronie AEROKLUBU POLSKIEGO, 18 czerwca 2011.


 

 

26 czerwca 2011 r. poetka Polskich Skrzydeł Anna Magdalena Mróz udzieliła wywiadu Polskiemu Radiu Rozgłośnia w Olsztynie podczas V Zlotu Starych Szybowców im. Piotra ,,PEPE” Puchalskiego.


 

 

Debiut prasowy – publikacja wiersza Czuwanie przed Ikoną… na łamach Pisma literacko – naukowego Świat Inflant Nr 5(96), maj 2011.


 

 

Debiut internetowy – prezentacja wierszy: Inspiracje i Zapach kobiety na nowej stronie internetowej Miesięcznika Literackiego AKANT, maj 2011.


 

 

Druk wiersza Porcelanowy dwór w almanachu pokonkursowym Dzieci w nas, (X Agon Poetycki O Wieniec Akantu), Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 2010.


 

 

Lotnicza poetka Anna Magdalena Mróz wystąpiła w filmie Żarliwe klimaty.


 

 

Poetka Polskich Skrzydeł Anna Magdalena Mróz została przyjęta w poczet członków Ligi Przyjaciół Polskiego Lotnictwa.


 

 

Wiersz Anny Magdaleny Mróz Cyrkulacja ozdobił wnętrze siedziby Aeroklubu Warmińsko – Mazurskiego.


 

 

Autorska prezentacja wiersza Anny Magdaleny Mróz Czuwanie przed Ikoną… podczas XI Światowego Dnia Poezji w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, kwiecień 2011.


 

 

Debiut literacki i internetowy – prezentacja wierszy na łamach Kwartalnika Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddziału Powiśle NA POWIŚLU, nr 18 (cz.2), marzec 2011.


 

Debiut internetowy – prezentacja wierszy lotniczych na blogu W JĘDRUSIOWYM ŚWIECIE.


 

 

Debiut internetowy – prezentacja miniatury poetyckiej Fala na stronie Sebastiana Kawy.


 

 

Wiersz Almi Decor napisany przez poetkę Annę Magdaleną Mróz ozdobił wnętrze ALMI CAFE (przy galerii ALMI DECOR) w warszawskiej ARKADII.


 

 

Debiut internetowy – prezentacja wiersza Skrzydła na stronie Gliding – team.


 

 

Druk wierszy: Szkło bolesne, Strach…, Daj mi pióro…, Rozmowa poetki z Norwidem w XV almanachu Pożegnanie lata pisarzy i artystów 2010, Kraków 2010.


 

 

Internetowe prezentacje wierszy na stronie GSS ŻAR.


 

 

Internetowe prezentacje wierszy na stronie Olsztyńskiego Zlotu Staruchów im. Piotra PEPE Puchalskiego.


 

 

Debiut internetowy – prezentacja wiersza Włosy… w galerii Agaty Zielińskiej.


 

 

Debiut internetowy – artykuł o debiucie literackim Anny Magdaleny Mróz na stronie NASZEGO GŁOSU.


 

 

Debiut prasowy – druk wierszy patriotyczno – religijnych na łamach WIADOMOŚCI BOCHEŃSKICH nr 4 (87) zima 2010.


 

 

Debiut prasowy – druk wiersza Podniebne orchidee na łamach BIULETYNU LIGI PRZYJACIÓŁ POLSKIEGO LOTNICTWA nr 1, zima 2011.


 

 

16 października 2010 r. podczas DNIA DEDALA Anna Magdalena Mróz wręczyła dyrektorowi GSS ŻAR Bogdanowi Drendzie kopię wiersza Na śmierć Tadeusza Góry legendy polskiego lotnictwa. Utwór napisany przez poetkę ozdobi mury tej zacnej, szybowcowej szkoły.


 

 

Debiut prasowy – publikacje wierszy na łamach magazynu literacko – artystycznego NIHIL NOVI nr 24, Wiosna 2010.


 

 

W czerwcu 2010 roku Anna Magdalena Mróz została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia Lotników Polskich w uznaniu zasług dla krzewienia poetyckiego słowa, opiewającego Polskie Skrzydła.


 

 

Wiersz Anny Magdaleny Mróz dedykowany śp. pil. Tadeuszowi Górze ozdobi kalendarz firmy TELEGRAPH na 2011 rok.


 

 

Tekst piosenki Anny Magdaleny Mróz Song for the K’Ozzie FEST, napisany przez poetkę w języku angielskim, został wybrany przez organizatorów Festiwalu Kościuszkowskiego w Australii i odśpiewany jako hymn – piosenka dla zwycięzcy biegu Kościuszko RUN 2010 podczas tego festiwalu.


 

 

Debiut internetowy – prezentacja tomiku TRZECI DIAMENT i wiersza Na śmierć Tadeusza Góry legendy polskiego lotnictwa na stronie Szkoły Latania Paralotniowego AEROKRAK


 

 

Druk wierszy: Jak kaktus… i Aniołowie w V Bronowickim Karnawale Literackim, Mydlniki 2010.


 

 

Poetka Anna Magdalena Mróz otrzymała wyróżnienie w Dziesiątym Agonie Poetyckim ,,O Wieniec Akantu” (Ogólnopolski Konkurs Poetycki 2010 r.) za wiersz Porcelanowy Dwór.


 

 

Debiut internetowy i prasowy – druk i prezentacja wierszy lotniczych na łamach GAZETY POLITECHNIKI i w jej internetowym wydaniu.


 

 

Debiut internetowy – współpraca z Pulsem Polonii Australijskiej.


 

 

Debiut internetowy – prezentacja utworów i informacji o poetce Annie Magdalenie Mróz na portalu Lotnicza Polska.


 

 

Debiut internetowy – publikacje wierszy i recenzji na stronach internetowych Miesięcznika Literackiego AKANT.


 

 

Debiut prasowy – druk wiersza Wigilia na łamach krakowskiego czasopisma NA SKALE Nr 44(615).


 

 

Debiut prasowy – druk fraszek lotniczych Pole, Kursantka…, Nie wierz nigdy lotnikom – dobrą radę Ci dam…, Przystojniaczek na łamach miesięcznika PRZEGLĄD LOTNICZY październik 10/09 (182).


 

 

Poetka Anna Magdalena Mróz otrzymała drugą nagrodę na VIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Emila Zegadłowicza w 2009 r. za wiersz Muzykowały łąki.


 

 

Debiut prasowy – druk wierszy Pamiętasz…? i Prośby córki Ikara na łamach miesięcznika SKRZYDLATA POLSKA nr 7 (2357)/2009 – lipiec 2009 r.


 

 

Debiut prasowy – druk wiersza Polski Szybowniku i fraszki Mistrz na łamach miesięcznika LOTNIK nr 4 (24)/ 2009 – kwiecień 2009 r.


 

 

Druk wierszy: Słowo… i Sztuka makijażu w IV Bronowickim Karnawale Literackim, Mydlniki 2009.


 

 

Druk wierszy: Kropla ciszy i Dwa szybowce w Okolicach Czartaka w Pokłosiu VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego i Rzeźbiarskiego im. Emila Zegadłowicza 2008 r.


 

 

Druk wierszy: Między niebem a ziemią, Szybowcowy sen, Twój wybór, Smakosz w almanachu Pożegnanie lata pisarzy i artystów 2008, Kraków 2008.


 

 

Debiut prasowy – druk wiersza Dzień narodzin poetki na łamach miesięcznika literackiego AKANT nr 12, grudzień 2008.


 

 

Druk wierszy: Pracownia i Rozmowa z nieżyjącym w III Bronowickim Karnawale Literackim, Mydlniki 2008.


 

 

Druk wierszy: Bańka mydlana i Szybowce w almanachu Pożegnanie lata pisarzy i artystów 2007, Kraków 2007.


 

 

Anna Magdalena Mróz jest członkiem Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno – Literackiego (STAL) w Krakowie.