VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. E. Zegadłowicza 2009 (II nagroda)