Poezja na zawodach samolotowych o memoriał Piotra Sikorskiego